Dom Amargi

Zakładamy w Tessalonikach mały (ale z ambicjami) ośrodek, o nazwie Dom Amargi (Amargi House). Będzie to pierwszy węzeł sieci Amargi – ochotniczego wsparcia dla odbudowy Rojavy i poszerzania jej wpółpracy z Europą. Wsparcie organizujemy w bezpośrednim kontakcie z samorządnymi społecznościami Rojavy. Pierwszym celem jest organizowanie bezpośredniej pomocy – przede wszystkim technicznej – dla potrzeb odbudowy Rojavy. Już to robimy, ale nie mamy zaplecza, aby rozwinąć to na dużą skalę. Drugim celem jest uświadomienie Europejczykom, jak ważna dla obu stron jest Rojava: jedyny na Bliskim Wschodzie region, oparty na świeckim, demokratycznym samorządzie. Bezpieczna przystań dla tysięcy uchodźców. I szansa na pokojowe rozwiązanie sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Tessaloniki są naturalnym punktem spotkań między Syrią i Turcją a Europą, jednakowo dostępnym z obu stron. Są też tradycyjnym ośrodkiem lewicowej działalności politycznej, zbieżnej z ideałami Rojavy.

Zalążkiem Domu Amargi jest lokal, wynajmowany w tej chwili w Tessalonikach przez naszych wolontariuszy. Po zebraniu odpowiedniej kwoty1, wynajmiemy tani, ale większy lokal i zagospodarujemy go własnymi siłami, aby służył naszym celom.

Dom Amargi będzie składał się z trzech (fizycznych i organizacyjnych) części:

  • Gościnnej, przenaczonej dla wolontariuszy i krótkoterminowych gości.
  • Konferencyjnej, przeznaczonej do prowadzenia zajęć otwartych i gościnnych wydarzeń.
  • Zaplecza, realizującego programy pomocy bezpośredniej i wspierającego funkcjonowanie domu.

W ośrodku będziemy koordynować akcje pomocy bezpośredniej dla Rojavy, gościć konferencje i seminaria poświęcone Rojavie, organizować warsztaty i kursy techniczne i językowe, oraz opracowywać konstrukcje i technologie konieczne dla odbudowy i rozwoju Rojavy2.

Zaczynamy nasz projekt jako nieoficjalna grupa, korzystając ze wsparcia Spółdzielni Socjalnej Faktoria3 w Zielonce, która jest odpowiedzialna za zbieranie w Polsce funduszy na stworzenie ośrodka. Gdy tylko Dom Amargi powstanie, zalożymy w Tessalonikach organizację, która będzie nim zarządzać, pozostając w partnerstwie z Faktorią.

Dom jest i będzie samorządną, demokratyczną społecznością, a jego organizacja wewnętrzna wzoruje się na zasadach Autonomii Rojavy.

Organizację Domu finansujemy z darowizn społecznych, ale dążymy do uzyskania samodzielności finansowej poprzez działalność gospodarczą, na zasadach gospodarki solidarnościowej, we współpracy z Rojavą i innymi węzłami sieci Amargi..

Po ustabilizowaniu Domu, planujemy uruchomienie bliźniaczej placówki na Krecie, a następnie rozwój sieci podobnych ośrodków, we współpracy z zainteresowanymi grupami w Europie i poza nią. Ich zadaniem będzie:

  • Rozwijać kontakty i współpracę z Rojavą na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych.
  • Adaptować i propagować idee i praktyczne zastosowania konfederalizmu demokratycznego i municypalizmu w kontekście lokalnym.
  • Rozwijać i wzmacniać współpracę gospodarczą z innymi węzłami sieci w ramach gospodarki solidarnościowej.

Kolejne szczegóły i sprawozdania z dzialaności Domu będą publikowane na stronie internetowej Amargi4.

1 Planowany budżet na uruchomienie ośrodka i prowadzenie koordynacji pomocy bezpośredniej: 4000 euro jednorazowo i 1500 euro miesięcznie.

Advertisements

Have your say:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: